Locations | Bulka Bakery

Basket

Your shopping basket is empty.

Bolshaya Gruzinskaya

Bolshaya Gruzinskaya, 69
m. Belorusskaya
+7 (495) 258-91-70
HOURS
Monday: 7.30 - 23.00
Tuesday: 7.30 - 23.00
Wednesday: 7.30 - 23.00
Thursday:7.30 - 23.00
Friday: 7.30 - 23.00
Saturday: 8.30 - 24.00
Sunday: 8.30 - 23.00
 
-50% off for bread after 22.00
 
-20% off for coffee to take away

 

Pokrovka

Pokrovka, 19
m. Chistye prudy
+7 (495) 624-95-57
HOURS
Monday: 8.00 - 23.00
Tuesday: 8.00 - 23.00
Wednesday: 8.00 - 23.00
Thursday:8.00 - 23.00
Friday: 8.00 - 23.00
Saturday: 9.00 - 24.00
Sunday: 9.00 - 23.00
 
-50% off for bread after 22.00
 
-20% off for coffee to take away